Zarządzenie Biskupa Ordynariusza

Zarządzenie Biskupa Ordynariusza
31 marca 2020 No Comments Aktualności Admin

Zarządzenie bpa Krzysztofa Nitkiewicza
dotyczące celebracji liturgicznych Wielkiego Tygodnia.

Wraz z nadejściem Wielkiego Tygodnia wypełnia się czterdziestodniowe przygotowanie naszych serc przez modlitwę, pokutę oraz uczynki chrześcijańskiej miłości. Chociaż ograniczenia spowodowane epidemią sprawiły, że przeżywaliśmy ten czas inaczej, niż w latach ubiegłych, był on pomocny w duchowym przysposobieniu się do Misterium Paschalnego. Również jego celebracja wymaga od nas specjalnej dyscypliny określonej dekretem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z 25 marca br. Ważne jest, abyśmy uczestnicząc w tajemnicy krzyża Chrystusa, dostąpili udziału w Jego zmartwychwstaniu i wiecznym królowaniu w Niebie (por. MR, n. 107).

W związku z tym zarządzam, co następuje:

Zasady ogólne
Z racji na ograniczoną do pięciu liczbę uczestników celebracji (nie licząc głównego celebransa i tych, którzy są niezbędni), Kuria Diecezjalna zapewni transmisję liturgii sprawowanej w Bazylice Katedralnej w Sandomierzu. Proszę jednocześnie Księży Proboszczów, aby na ile tylko będą pozwalały możliwości, postąpili podobnie. Niech nie zabraknie nam ducha modlitwy i osobistego zjednoczenia się z cierpiącym Chrystusem. „Jeżeli pójdziemy za Nim blisko, to już tu na ziemi będzie nam wolno kosztować radości wiecznego święta, jakbyśmy byli w przedsionkach niebieskiego Jeruzalem” (św. Atanazy, List wielkanocny, 14,2). Jak już zostało powiedziane przy innych okazjach, jeśli kapłan nie może wypełniać posługi np. z powodu kwarantanny albo nie jest to wskazane z przyczyn osobistych (np. podeszły wiek lub choroba), powinien znaleźć zastępstwo albo poinformować Kurię Diecezjalną, która zapewni celebrację obrzędów Wielkiego Tygodnia. Nie można ich sprawować w świątyni lub w obiekcie zamkniętym przez władze sanitarne. Wierni powinni zostać wtedy skierowani do najbliższej parafii. Poza wyjątkami, o których wyżej, kościoły parafialne powinny być otwarte, aby umożliwić adorację Najświętszego Sakramentu, z zachowaniem obowiązujących w danym momencie przepisów. Księża Proboszczowie zwrócą uwagę nie tylko na liczbę osób, ale również na potrzebę dezynfekcji wnętrza, ławek, klamek itd.

Niedziela Palmowa – 5 kwietnia
Pamiątka triumfalnego wjazdu Chrystusa Pana do Jerozolimy, gdzie zostanie odrzucony, skazany na śmierć i dokona paschalnego misterium.
O godz. 11.00, Biskup Ordynariusz będzie celebrował Mszę św. w sandomierskiej bazylice katedralnej.
Księża Proboszczowie powinni celebrować tego dnia według trzeciej formy wskazanej w Mszale Rzymskim. Nie przewiduje ona poświęcenia palm i procesji.

Wielki Czwartek – 9 kwietnia
Dzień ustanowienia dwóch sakramentów: Eucharystii i kapłaństwa, które wyrastają z męki i śmierci naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Msza Krzyżma
O godz. 10.00, Biskup Ordynariusz będzie sprawował Mszę św. Krzyżma w sandomierskiej bazylice katedralnej. Podczas liturgii pobłogosławi oleje chorych, katechumenów oraz Krzyżma, które Księża Dziekani będą mogli odebrać po zniesieniu ograniczeń dotyczących przemieszczania się. Do tego czasu należy używać olejów pobłogosławionych w roku ubiegłym. Msza Święta całego Prezbiterium Sandomierskiego, połączona z odnowieniem przyrzeczeń kapłańskich, będzie sprawowana po odwołaniu stanu epidemii, w terminie do ustalenia.
Msza Wieczerzy Pańskiej
O godz. 17.30, Biskup Ordynariusz będzie celebrował liturgię w sandomierskiej bazylice katedralnej.
Księża celebrujący Mszę św. Wieczerzy Pańskiej w kościołach parafialnych, pominą obrzęd obmycia nóg. Na zakończenie liturgii, należy przenieść procesyjnie Najświętszy Sakrament do ołtarza adoracji (ciemnicy) w celu umożliwienia wiernym indywidualnej modlitwy, z zachowaniem limitu osób określonego przepisami.
Zezwala się Księżom odbywającym kwarantannę poza szpitalem, na odprawienie Mszy św. w miejscu ich przebywania, naturalnie bez jakiegokolwiek kontaktu z innymi osobami i jeśli lekarze oraz władze sanitarne nie będą miały nic przeciwko temu. Jeśli chodzi o kapłanów hospitalizowanych, jest to uzależnione od pozwolenia kompetentnych władz sanitarnych, dyrekcji palcówki oraz lekarzy. Kapłani, którzy nie mają możliwości odprawienia Mszy św., powinni zamiast niej odmówić nieszpory.

Wielki Piątek – 10 kwietnia
W tym dniu Kościół sprawuje pamiątkę męki i śmierci Jezusa Chrystusa. O godz. 9.00, Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu będzie przewodniczył Liturgii Godzin w kaplicy seminaryjnej. O godz. 14.00, Biskup Ordynariusz będzie przewodniczył nabożeństwu Drogi Krzyżowej w bazylice na św. Krzyżu, a o godz. 15.00 będzie tam celebrował Liturgię Wielkiego Piątku. O godz. 17.30., Biskup Pomocniczy Senior odprawi Liturgię Wielkiego Piątku w sandomierskiej bazylice katedralnej.
Księża Proboszczowie będą przewodniczyli liturgii w kościołach parafialnych z zachowaniem następujących zasad: Do modlitwy powszechnej należy dołączyć specjalne wezwanie w związku z panującą epidemią; Przy obrzędzie ukazania krzyża trzeba użyć pierwszej formy wskazanej w Mszale Rzymskim natomiast adoracja krzyża ma się dokonać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego. Na zakończenie adoracji należy zaśpiewać pieśń na cześć Krzyża Chrystusowego; Po Komunii św., Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony procesyjnie do Grobu Pańskiego w celu umożliwienia adoracji wg. zasad wskazanych jw. Krzyż powinien być umieszczony na specjalnym stojaku, w pozycji pionowej, od zakończenia liturgii Wielkiego Piątku do rozpoczęcia Wigilii Paschalnej. Wskazane będzie umieszczenie z daleka widocznego pouczenia, że nie można go całować, zachęcając do okazania miłości Chrystusowi w inny sposób.

Wielka Sobota – 11 kwietnia
Dzień trwania i modlitwy przy Grobie Pańskim rozważając Mękę i Śmierć Chrystusa.
O godz. 9.00, Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu będzie przewodniczył Liturgii Godzin w kaplicy seminaryjnej.
Księża nie święcą w parafiach pokarmów na stół wielkanocny. W tym roku tzw. „święconka” ma mieć charakter liturgii domowej. Przed śniadaniem niedzielnym błogosławieństwo wypowiada jeden z ochrzczonych domowników: ojciec, matka lub inna dorosła osoba (tekst w załączniku). Jednocześnie prosi się Księży, aby wszystkich wiernych traktowali pod tym względem jednakowo.
Wigilia Paschalna
Wigilia Paschalna jest centralnym momentem Triduum Paschalnego i całego roku liturgicznego, jest czuwaniem na cześć Pana (Wj 12,42).
O godz. 19.00, Biskup Ordynariusz będzie przewodniczył liturgii w sandomierskiej bazylice katedralnej.
W kościołach parafialnych uczynią to Księża Proboszczowie z zachowaniem następujących zasad: Należy pominąć rozpalenie ogniska przed kościołem oraz procesję z paschałem. Świecę paschalną zapala się przy ołtarzu, a następnie wykonuje się Orędzie Wielkanocne (Exsultet). Potem następuje Liturgia Słowa. W czasie Liturgii chrzcielnej nie udziela się tym razem chrztów. Należy pobłogosławić wodę, pomijając jednak pokropienie. Ponieważ nie można umieszczać wody w kropielnicach, trzeba przygotować na nią odpowiednie naczynie. Następnie zostaną odnowione przyrzeczenia chrzcielne (por. MR, n. 46).

Niedziela Zmartwychwstania – 12 kwietnia
Biskup Ordynariusz będzie sprawował Mszę św. w sandomierskiej bazylice katedralnej o godz. 6.00. Na początku liturgii, udzieli błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem całej diecezji, stojąc przed głównym wejściem świątyni. Prosimy, aby zgodnie z przepisami sanitarnymi, nie gromadzić się w tym momencie przy katedrze.
Księża Proboszczowie będą celebrowali Rezurekcję w swoich kościołach parafialnych, pomijając procesję z Najświętszym Sakramentem. Można natomiast udzielić błogosławieństwa od ołtarza głównego, po przeniesieniu tam monstrancji z „Grobu Pańskiego”. W tym dniu kościoły parafialne powinny być otwarte, aby wierni mieli możliwość nawiedzenia Najświętszego Sakramentu, z zachowaniem obowiązujących przepisów.

Niech przeżywanie tego najważniejszego tygodnia Roku Liturgicznego, a szczególnie Misterium Paschalnego, stanie się dla celebransów i wiernych źródłem łaski, a zarazem szkołą Bożego Miłosierdzia.

Biskup Sandomierski Krzysztof Nitkiewicz
Kanclerz ks. Roman Janiec