Miesiąc: październik 2020

Miesiąc: październik 2020

Ogłoszenia – 01/11/2020, 31 Niedziela Zwykła
31 października 2020 Aktualności, Ogłoszenia Admin

1. Dziś – Uroczystość Wszystkich Świętych – w tym dniu wspominamy tych, którzy cieszą się udziałem w chwale Bożej; liturgia przypomina o naszym powołaniu do szczęśliwego życia wiecznego razem z Chrystusem Zmartwychwstałym, prawda o naszym zmartwychwstaniu niech nas mobilizuje do modlitewnej pomocy tym, którzy zakończyli już czas ziemskiej wędrówki;
» o godz. 16:15 początek nabożeństw różańcowych za zmarłych; grafik nabożeństw jest wywieszony na drzwiach kościoła i dotarł do naszych mieszkań w liście Otwarte Serca. Przez cały listopad będziemy w czasie wypominków modlić się za zmarłych. Kartki, na których można wpisywać imiona znajdują się na stoliku za ławkami i na stoliku przy wejściu do Kaplicy adoracyjnej. Można je składać w kopertach w wyznaczonym dniu do koszyczka;

Read More
Otwarte Serca – listopad 2020
31 października 2020 Otwarte Serca Admin

W Uroczystość Wszystkich Świętych Kościół pielgrzymujący na ziemi kieruje wzrok ku niebu, ku ogromnej rzeszy mężczyzn i kobiet, którym Bóg dał udział w swojej świętości. Wszyscy Święci to nie tylko ci, których świętość została dostrzeżona i utrwalona, wyniesiona na ołtarze. Ale także ci, których imiona zna tylko Bóg, a którzy osiągnęli stan wiecznej szczęśliwości. Dostąpili zbawienia, jaśnieją w Jego wiecznym Królestwie, „w świętym mieście, niebieskim Jeruzalem”. Ogarnęła ich zbawienna miłość Boga – Przedwiecznego Ojca.

Read More
APEL RADY STAŁEJ KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI W SPRAWIE OCHRONY ŻYCIA I POKOJU SPOŁECZNEGO
29 października 2020 Aktualności, Ogłoszenia Admin

Dzisiaj, kiedy przez nasz kraj przetacza się fala ulicznych protestów, Papież Franciszek w czasie audiencji ogólnej skierował ważne i znaczące słowa do Polaków. Przypomniał w nich św. Jana Pawła II, który „zawsze wzywał do szczególnej miłości wobec słabych i bezbronnych, i do ochrony każdego życia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci”. Słowa te wpisują się w nieustanne wołanie Kościoła o ochronę, także prawną, życia każdego człowieka, również nienarodzonego, zgodnie z przykazaniem „Nie zabijaj”.

Read More
Dekret – Uroczystość Wszystkich Świętych
24 października 2020 Aktualności Admin

W bieżącym roku, w aktualnych okolicznościach spowodowanych pandemią COVID-19, odpusty zupełne dla wiernych zmarłych będzie można uzyskać przez cały listopad, przy zmienionych warunkach i dostosowanych do sytuacji dziełach pobożnych, aby zapewnić bezpieczeństwo wiernych.

Read More
Ogłoszenia – 25/10/2020, 30 Niedziela Zwykła
24 października 2020 Aktualności, Ogłoszenia Admin

Przypominamy, że obowiązuje przepis o zakrywaniu ust i nosa za pomocą maseczek ochronnych lub części odzieży. Prosimy, aby w duchu chrześcijańskiej odpowiedzialności za życie i zdrowie własne oraz bliźnich, stosować się do zaleceń wydawanych przez władze państwowe i służby sanitarne.
W październiku nabożeństwa różańcowe w dni powszednie: o godz. 17:00 dla dzieci, o godz. 18:30 dla młodzieży i starszych; w niedziele o godz. 16:15.

Read More
Dekret Biskupa Sandomierskiego
17 października 2020 Aktualności, Ogłoszenia Admin

Zasady obowiązujące w związku z nową falą pandemii koronawirusa.
Kierując się troską o Siostry i Braci narażonych w czasie pandemii na liczne zagrożenia oraz mając na względzie zbawczą misję powierzoną przez Chrystusa Kościołowi, przypominam obowiązujące dotychczas zasady i stanowię dodatkowe, które należy niezwłocznie wdrożyć podczas liturgii i innych działań duszpasterskich.
Proszę o jednocześnie wszystkich Księży, aby pozostali w bliskim kontakcie z wiernymi – z zachowaniem obowiązujących przepisów sanitarnych – w celu zapewniania im opieki duchowej i wychodzenia naprzeciw innym bieżącym potrzebom. Jesteśmy wspólnotą, w której mamy wspierać się nawzajem, służąc sobie z miłością.

Read More
Ogłoszenia – 18/10/2020, 29 Niedziela Zwykła
16 października 2020 Aktualności, Ogłoszenia Admin

Przypominamy, że obowiązuje przepis o zakrywaniu ust i nosa za pomocą maseczek ochronnych lub części odzieży. Prosimy, aby w duchu chrześcijańskiej odpowiedzialności za życie i zdrowie własne oraz bliźnich, stosować się do zaleceń wydawanych przez władze państwowe i służby sanitarne.

Read More
Dzień Edukacji Narodowej w Katoliku
14 października 2020 Aktualności Admin

Dzień 14 października jest dniem szczególnym ponieważ w tym dniu obchodzimy Święto Komisji Edukacji Narodowej czyli powszechnie znany Dzień Nauczyciela. Dzień ten jest uroczyście obchodzony w instytucjach związanych z edukacją.

Read More
Strefa Aniołów 2020
14 października 2020 Aktualności Admin

Jak co roku zagościły w naszych sercach. Anioły Zachwytu, Talentu, Dobra i Miłości!
W niedzielę 4 października odbyła się „Strefa Aniołów”. Wspaniałe święto całej naszej wspólnoty.

Read More
Ogłoszenia – 11/10/2020, 28 Niedziela Zwykła
9 października 2020 Aktualności, Ogłoszenia Admin

Przypominamy, że obowiązuje przepis o zakrywaniu ust i nosa za pomocą maseczek ochronnych lub części odzieży. Przestrzeganie tego państwowego zarządzenia jest nie tylko naszym obowiązkiem, ale także wyrazem troski o nasze zdrowie, naszych bliskich, sąsiadów, znajomych, szczególnie o seniorów i osoby z poważnymi chorobami przewlekłymi, którzy są najbardziej zagrożeni skutkami Covid -19.

Read More