Otwarte Serca – listopad 2020

Otwarte Serca – listopad 2020
31 października 2020 No Comments Otwarte Serca Admin

Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą…

W Uroczystość Wszystkich Świętych Kościół pielgrzymujący na ziemi kieruje wzrok ku niebu, ku ogromnej rzeszy mężczyzn i kobiet, którym Bóg dał udział w swojej świętości. Wszyscy Święci to nie tylko ci, których świętość została dostrzeżona i utrwalona, wyniesiona na ołtarze. Ale także ci, których imiona zna tylko Bóg, a którzy osiągnęli stan wiecznej szczęśliwości. Dostąpili zbawienia, jaśnieją w Jego wiecznym Królestwie, „w świętym mieście, niebieskim Jeruzalem”. Ogarnęła ich zbawienna miłość Boga – Przedwiecznego Ojca.

Wspominając wielkich ludzi Kościoła, Świętych którzy nas poprzedzili do wiecznej Ojczyzny, pochylamy się także nad grobami naszych Przodków i tych, z których losem związani jesteśmy przez ofiarę ich życia dla Ojczyzny, dla Kościoła, dla wspólnego dziedzictwa. Potęga Kościoła Chrystusowego wyraża się w duchowej mocy, w darze Ducha Świętego który trwa, choć materialny jego wyraz zmywają fale konfliktów, wojen, czasem i zapomnienia. Dzień Wszystkich Świętych jest nam bardzo potrzebny do tego, abyśmy zastanowili się nad sensem naszego życia. Abyśmy nie zadawalali się letnim przestrzeganiem Dekalogu i przykazań kościelnych. Udział w życiu Boga, który nie jest wynikiem naszego wysiłku, ale Jego darmowym darem, jest jedynym szczęściem, które może w pełni zaspokoić serce człowieka. Szczęście to przyjmujemy poprzez przyjęcie Chrystusa do naszego życia i życie zgodne z duchem Ewangelii.

W Dniu Wszystkich Świętych odwiedzamy cmentarze, na których płoną miliony zniczy. Przyjdą na nie ludzie, aby się modlić, wspominać, dziękować, tych, co nas wyprzedzili na drodze ku wieczności – naszym bliskim, rodzicom, krewnym. Dziękować za to, że byli wśród nas, dziękować za to, co nam ofiarowali: swoją miłość, przyjaźń, pomoc. „Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…” Przynosimy naszą modlitwę i prosimy o pomoc. Wierzymy w Świętych Obcowanie! W Uroczystość Wszystkich Świętych mamy kierować nasze oczy ku niebu, tam, gdzie oczekuje na nas wspólnota zbawionych. Dzień ten przypomina nam o Świętych Obcowaniu – wspólnocie wiary, nadziei i miłości, której śmierć nie potrafi rozwiązać. Wstawiennictwo świętych wyprasza nam żyjącym łaski potrzebne na drogę przez życie, której cel stanowi zbawienie. Przyzywamy ich, aby w tajemnicy świętych obcowania orędowali za nami u Boga. Nie wahali się nawet oddać swego życia, krew własną przelać w imię wierności Bogu i Jego przykazaniom. Bóg szeroko otwiera przed nimi Bramy Nieba. Ci, co wierni Bogu przyobleczeni w białe szaty – to znowu obraz z Apokalipsy (por. Ap 7,13) – gromadzą się na uczcie Wiecznego Baranka. W Dniu Wszystkich Świętych zwracamy się modlitwą i myślą właśnie ku tym, co dostąpili łaski zbawienia, weszli w krąg światłości wiekuistej. Módlmy się do nich – tylu świętych Pańskich! – o wstawiennictwo, o pomoc w rozwiązywaniu naszych ziemskich spraw. Niech ten Dzień, Uroczystość Wszystkich Świętych, przypomina każdemu z nas, że u kresu ziemskiej wędrówki nie ogarnie nas porażająca ciemność. Staniemy twarzą w twarz wobec Przedwiecznej Bożej Miłości, ogarnie nas rzeczywistość światłości wiekuistej. Bóg zaprosi nas do Domu Wieczności, w którym jest mieszkań wiele. 2 listopada, jak i we wszystkie dni oktawy – przy zachowaniu tych samych warunków – również można uzyskać odpust za zmarłych związany z nawiedzeniem i modlitwą w kościele lub kaplicy. W tym dniu modlimy się za zmarłych, którzy oczekują na otwarcie nieba i oczyszczają się w czyśćcu.

W kaplicy Wszystkich Świętych na cmentarzu w Sobowie:
– od 3 listopada do 7 listopada o godz. 11:00.
– 8 listopada w niedzielę o godz. 14:00.

W kościele modlitwa wypominkowa przez cały miesiąc listopad w dni powszednie o godz. 18:00 – Msza św. a po niej różaniec, zaś w niedziele Msza św. o 15:00 i różaniec. W ostatni piątek każdego miesiąca po Mszy św. o godz. 1830 w gór­nym kościele nieszpory za zmarłych, a w każdą niedzielę o godz. 1000 Msza św. za żywych i zmarłych parafian. Polecajmy zmarłych parafian, którzy od 1979 roku w danym miesiącu odeszli od nas. Przy wejściu do Kaplicy Wieczystej Adora­cji – po prawej stronie drzwi są przypomniane imiona i nazwiska tych, których rocznicę śmierci w danym dniu obchodzimy.