Kategoria: Otwarte Serca

Kategoria: Otwarte Serca

Otwarte Serca – listopad 2020
31 października 2020 Otwarte Serca Admin

W Uroczystość Wszystkich Świętych Kościół pielgrzymujący na ziemi kieruje wzrok ku niebu, ku ogromnej rzeszy mężczyzn i kobiet, którym Bóg dał udział w swojej świętości. Wszyscy Święci to nie tylko ci, których świętość została dostrzeżona i utrwalona, wyniesiona na ołtarze. Ale także ci, których imiona zna tylko Bóg, a którzy osiągnęli stan wiecznej szczęśliwości. Dostąpili zbawienia, jaśnieją w Jego wiecznym Królestwie, „w świętym mieście, niebieskim Jeruzalem”. Ogarnęła ich zbawienna miłość Boga – Przedwiecznego Ojca.

Read More